مجموعه طنز وپراز خنده وشادي با رضا نظري

اين مجموعه شامل 1 سي دي است 

هزينه ها:
۱-يك عدد  VCD مجموعا 1000 تومان
۲-هزينه پست800 تومان
نحوه پرداخت پول:

از طريق كليه شعب بانك ملي ايران
با مراجعه به نزديكترين شعبه بانك ملي، مبلغ را به حساب سيبا شماره  
0101978475006بانك ملي در وجه مهيارخليلي فرد بپردازيد. سپس به هنگام پر كردن فيلد هاي زير اين شماره را در قسمت شماره فيش بانكي وارد كنيد. اين شماره معمولا به رنگ قرمز و در سمت چپ آرم بانك ملي چاپ شده است.

از طريق خودپرداز بانك ملي ايران
چنانچه شما داراي سيبا كارت بانك ملي هستيد، بدون مراجعه به بانك و حتي در ساعات و روزهاي تعطيل قادر به پرداخت وجه آگهي خود خواهيد بود. با مراجعه به نزديكترين شعبه خودپرداز بانك ملي بدون داخل شدن در بانك، وجه خود را به صورت زير پرداخت و شماره ارجاع را كه در رسيد خود دريافت مي كنيد، به هنگام درج آگهي وارد كنيد.
پس از ورود كارت به دستگاه خودپرداز و زدن رمز عبور خود، از منوهاي موجود ابتدا "انتقال وجه" و سپس "به كارت ديگر" را انتخاب كنيد. در صفحه‌اي كه ظاهر مي شود، مبلغ را به ريال وارد كنيد. بطور مثال 
۱8۰۰۰ و كليد ورود را بزيند. سپس شماره كارت مورد نظر از شما خواسته مي شود كه بايد شماره زير را وارد كنيد:
شماره كارت:   
1700191132350719 ( عدد 16 رقمي )
وكليد ورود را بزنيد. در مرحله آخر خودپرداز از شما مي‌پرسد آيا مطمئن به انتقال وجه به حساب "مهيارخليلي فرد" مي‌باشيد، كه با انتخاب كليد "بلي" با انتقال وجه موافقت مي‌كنيد.
خودپرداز با چاپ رسيد شما را از انتقال وجه مطمئن مي‌كند. اين رسيد شامل شماره ارجاع، مبلغ انتقالي و شماره حساب و كارت دريافت كننده مي‌باشد. درخط دوم رسيد چاپي، "شماره ارجاع" درج شده است، كه شما به هنگام پر كردن فيلد هاي زير اين شماره را در قسمت شماره فيش بانكي وارد مي‌كنيد.

فرم خريد

بعد از واريز مبلغ اسكن فيش ويا شماره فيش وتاريخ ومبلغ واريز رو به ايميل ما بفرستيد تا سريعا سي دي را براي شما پست كنيم.

iroonikids@yahoo.com