عکسی قدیمی از الیزابت تیلور در پرواز هواپیمای ملی ایران (هما)

عكس جالب

 

 

 


جستجو
WWW tafrihi

Copyright 2005-2007 Tafrihi.com