جسد مومیایی هاتشپسوت، ملکه‌ی مصر باستان در موزه‌ی قاهره 

عكس جالب

 

 

 


جستجو
WWW tafrihi

Copyright 2005-2007 Tafrihi.com