از اول تا پانزدهم مرداد بر شما چه خواهد گذشت؟

...

فروردين
پنجره‌اي به سوي عشق باز كنيد. شما نمي‌توانيد فقط با قصد انجام يك كار به شهرت برسيد. شتاب‌زدگي سفاهت است و سفاهت، ناتواني. از تجربه‌هاي ديگران استفاده كنيد تا مشكلاتي كه سر راه شما قرار گرفته‌اند را كنار بزنيد. از فكري كه مدت‌هاست شما را وسوسه مي‌كند دست برداريد كه موجب پريشاني و پشيماني است. احساس اندوه، بيماري و نااميدي مي‌كنيد سعي كنيد با اميد و كار، خودتان را از اين وضعيت برهانيد. گذشته را رها كنيد همان‌گونه كه خيال غذايي كه ديروز خورده‌ايد شما را سير نمي‌كند در گذشته زيستن هم از خردمندي به دور است. اگر كدورتي با كسي داريد هر چه زودتر راهي براي رفع آن پيدا كنيد، هميشه سعي كنيد در اين گونه مسائل پيش‌قدم شويد. ابتدا بايد به حرف‌هاي افراد خانواده گوش سپرده تا بتوانيد مشكلات آنها را درك كنيد. تا زماني كه نتوانيد مشكلات واقعي آنها را بفهميد نمي‌توانيد كاري مهم و مفيد برايشان انجام دهيد.
دختران دم بخت در اين ماه خبرهاي خوبي خواهند شنيد.

ارديبهشت
ياد خدا آرام بخش دل‌هاست. روزگارتان شيرين، شاديتان افزون. خداوندا به ما آرامشي عطا فرما تا بپذيريم آن چه را تغيير نايافتني است. شهامتي تا تغيير دهيم آنچه را قابل تغيير است و دانشي، تا بدانيم تفاوت آن دو را. <پائولو كوئيلو> مي‌گويد: راه موفقيت و كاميابي از منزل ساحران و جادوگران نمي‌گذرد، بلكه درست از وسط زندگي عادي و روزمره است كه مي‌توان به تعالي رسيد و كاميابي واقعي را درك كرد. بيهوده خود را در تنگناي يك شكست قرار ندهيد. بدست آوردن يك موفقيت شما را تا اوج مي‌رساند. توصيه‌ها را همواره در نظر داشته باشيد. خدا را فراموش نكنيد كه لطف خداوند همواره با شماست. به اطرافيانتان توجه كامل داشته باشيد، راه حل مشكل شما توجه به اطرافيانتان را مي‌طلبد. ماموريت شما در زندگي تغيير دادن جهان نيست. تو مامور تغيير خويشتني. اگر باور داشته باشيد كه مي‌توانيد، حتما مي‌توانيد و سمبل موفقيت را در آغوش خواهيد گرفت. دل كسي را شكسته‌ايد، از او حلاليت بطلبيد.

خرداد
بگذاريد تلاش شما و دستاوردهاي حاصل از آن باعث شود كه ديگران از شما به عنوان موجودي برتر و انساني شاخص ياد كنند. مي‌توانيد همين حالا تبديل به كسي شويد كه سرنوشت شما را مي‌سازد. اين تصميم‌گيري نقش با اهميتي را ايفا مي‌كند. زندگي شما از لحظه‌اي تغيير مي‌كند كه تصميمي تازه و درست بگيريد و بدان پايبند باشيد.در معادله ، زندگي آينده هيچ وقت با گذشته برابر نيست.دانستن كافي نيست بايد عمل را نيز به آن اضافه كرد. موفقيت چيزي نيست مگر مجموعه‌‌اي از ناكامي‌ها. هر جا موفقيت بزرگي ديديد انبوهي از ناكامي‌ها را در مسير آن مشاهده مي كنيد. به قول معروف مشكلات را شكلات كنيد و تنها به خودتان بگوييد كه شكست خوردم و چقدر زيباست. آينه اتومبيل براي اين نيست كه رو به عقب رانندگي كنيد. بايد از گذشته درس بياموزيم نه اين كه در گذشته زندگي كنيم. قولي به او داده‌ايد، سر قول خود بايستيد...

تير
هيجاني عجيب دلم را فرا گرفته است احساس مي‌كنم روزگار حامل اتفاقات شيرين بسياري است، سالي پر از عشق و مهر و معرفت، سالي سرشار از امواج بيكران فراواني. عزيزان، نگرش ما در هر لحظه بايد نو باشد. اين تنها جهان و فصل‌ها نيستند كه بايد تغيير كنند، شما هم بايد دگرگون شويد. امسال را سال تحقق نقشه‌ها و اهداف خود قرار دهيد با استفاده از طراوت و شادابي اوج بگيريد و ايمان داشته باشيد كه خداوند همه جا مشتاق و پذيراي شماست تا نعمت‌هاي خود را ارزاني دارد. راه موفقيت و كاميابي درست از وسط زندگي عادي و روزمره مي‌گذرد. موفقيت من و تو در خياباني است كه هر روز از آن عبور مي‌كنيم، در چهره همكاري است كه هر روز او را مي‌بينيم و حتي در نسيمي است كه گهگاه بر چهره من وتو مي‌وزد. خداوندا سپاس، خداوندا آرامشي به ما عطا فرما تا بپذيريم آن چه را تغيير نايافتني است، شهامتي تا تغيير دهيم آنچه را قابل تغيير است و دانشي تا بدانيم تفاوت آن دو را. روزگارتان شيرين، شاديتان افزون. امسال ديگر بايد به فكر زندگي مشترك باشيد...

مرداد
در انديشه امروز و فردا باشيد به اشتباهات گذشته هيچ‌گاه پيله نكنيد. از آنها عبرت بگيريد و بگذاريد هر روز رويايي باشد باور نكردني. بگذار هر روز عشقي باشد دچار شدني و بگذار هر روز بهانه‌اي باشد حيات بخشيدني. براي آن كه زندگيتان شادمانه شود درابتداي امر خودتان را باور كنيد اما هيچ‌گاه مغرور نشويد. راضي باشيد ولي پيشرفت را فراموش نكنيد. عشق را مهربانانه در آغوش بگيريد و همواره آن را ببخشاييد. با اراده فولادين تصميم‌گيري كنيد و به سوي هدف گام برداريد. در برنامه‌ريزي‌ جديدتان براي زندگي نيرويتان را منسجم كنيد و به خواسته‌هايتان عشق بورزيد، عشقي صادقانه. عزمتان را جزم كنيد. به جنگل كه مي‌رويد بخشي از طبيعت گرديد، خودتان را قوي سازيد تا زندگيتان را آن‌گونه كه مي‌خواهيد پيش ببريد و اراده كنيد.
به هر حال اگر بزرگ‌ترها مي‌گويند؛ حالا زمانش است، بايد به حرف آن‌ها گوش بدهيد. تولد مرداد ماهي‌ها مبارك باد...

شهريور
هنوز نيامده است ولي مي‌آيد. تا چيزي را نپذيريم نمي‌توانيم تغييرش دهيم. اين را بدانيد هيچ تلاشي بي‌نتيجه نيست. خوبي‌هاي امروز شما ممكن است فراموش شود تو همواره خوب باش، در پايان با خداي خود معامله كرده‌ايد، هر آن چه هست ميان تو و خداي توست. شب طولاني شده است، تا چشم‌هاي تو هست آفتاب جرات برآمدن ندارد. نگاهم كنيد تا مثل صبح نوراني شوم هر چه خوبي كرده‌ايد پس مي‌گيريد. خوبي‌هاي شما ممكن است امروز و يا فردا فراموش شود اما شما همواره خوب باشيد. در آتيه نزديك، يك چشم‌انداز روشن در زندگيتان گشوده مي‌گردد. هيچ‌گاه با زندگي قهر نكنيد. يك پيشنهاد غير منتظره شما را دلباخته مي‌كند، چرا كه دلباخته‌اي دو آتيشه داريد...به ياد داشته باشيد روزهاي خوش زندگي در انتظار شماست، اما اين دليل نمي‌شود، قدر روزهاي گذشته و حال را ندانيد و به راحتي از آن بگذريد، بايد از اين روزها تجربه كسب كنيد.

مهر
هرگز كاري را كه امروز مي‌توانيد انجام دهيد به فردا واگذارش نكنيد. به ارزش يكديگر پي ببريد. هيچ‌گاه پشيمان روزهاي رفته نباشيد. امروز روزي است كه بايد عشق را تقديم خودتان كنيد. يك پيشنهاد غيرمنتظره خانواده شما را بسيار خوشحال خواهد كرد. سرتان به كار خودتان باشد آينده همين جاست. از گذشته‌ها درگذريد، همراهمان شويد تا راهي بيابيم و رضايت را ببينيم، بياييم قبل از اين كه كنار هم باشيم در تمامي موارد زندگي يكديگر را درك كنيم. دوست عزيز، فكر خوب ثروت است. كارهايي كه قرار است، فردا به انجام برسد همين امروز كلك آن را بكنيد كه فردا شايد دير باشد. عشق، امروز مهمان شماست. دريچه لحظه‌هاي شما پر از اطلسي و اقاقيا باد.عشق مدار زندگي و شيرازه كتاب اميد و آرزوست. احتياط را رعايت كنيد و هيچ‌گاه روي تصميمات خودتان پافشاري نكنيد، شايد اشتباه كرده باشيد.
زندگي زيباست، به شرطي كه زيبا ببينيد، مراقب او باشيد، او به فكر شماست.

آبان
اگر در زندگي به شادابي دست يابيد ممكن است مورد حسد ديگران واقع شويد. راستي خوبي‌هاي امروز شما ممكن است فردا مورد استفاده قرار گيرد و توجه ديگران را جلب نمايد. خب چه بهتر. اين را بدانيد كه هيچ تلاشي بي‌‌نتيجه نخواهد ماند. از ياد برده‌ايم كه هدف اصلي عمل صحيح است و نه صرفا اعتقاد صحيح. اگر بتوانيم راه و روش مطلوب و فراخور نيازهاي روحي و شخصيتي خود را در زندگي پيش گيريم و نگذاريم زيبايي و تقدس زندگيمان با اين مسائل لوث گردد، موفق بوده و خواهيم بود. مهار زندگيتان را در دست داشته باشيد و با دست پر رهسپار فردا شويد. از ديروزتان براي امروز بهره‌برداري كنيد، بهترين پشتيبان هر كسي بازوان توانا و نيروي اراده اوست. آرزوي ما هم اين است كه ايام به كامتان باشد. به ياد داشته باشيد كه هر روز به علمتان بيفزاييد و هر روز ياد بگيريد. هيچ‌گاه دچار خود شيفتگي نگرديد كه افراد از اطرافتان خواهند گريخت چرا كه شما بهترين حسنات را داريد، كافي است آنها را دريابيد، تا ببينيد چقدر طرفدار داريد.

آذر
از سوختن نترسيد. بگذاريد روح خامتان كمي برشته شود و بوي نان تازه در بيايد. بگذاريد آفتاب نم تنهايي را از تنتان بيرون كند. بگذاريد چلچله‌ها روي شانه‌هايتان بنشينند و شما را تماشا كنند. در هر مسيري كه در پيش داريم هميشه نگاه سومي هم هست كه براي ما انگيزه شود. وقتي در جاده زندگي به مانعي بر خورد مي‌كنيد كه راه را برايتان سد مي‌كند و شما را از ادامه راه باز مي‌دارد، بايد طور ديگري به زندگي نگاه كرد، يعني نگاه اول و دوم كافي نيست، بلكه يك نگاه سومي هم هست كه مي‌گويد در هر شرايطي هميشه راهي به وصل هست، اين نگاه از جنس خلاقيت است. هميشه در پي هماهنگ شدن با طبيعت يك راهكار تازه وجود دارد. انسان خوش فكر مي‌تواند بر هر معمايي پاسخي يابد. در پايان هيچ‌گاه متوقع نباشيد. اين را بدانيد زماني رفاقت‌ها ثابت مي‌شود كه در بهترين و ناگوارترين لحظه‌هاي زندگي پشت در پشت يكديگر بايستيم و بودن را تجربه و ايستادن را تمرين كنيم. يكي از دور نظاره‌گر حركات و رفتار شماست، او براي شما، برنامه‌هايي دارد، ببينيد او كيست؟

دي
ايده‌ها و نظرات ميوه‌هاي فكر هستند، ولي بايد خوشه‌چيني شوند و براي آن كه ارزش آنها معلوم شود بايد مورد استفاده قرار گيرند. ايده‌ها از هنگامي كه پديد مي‌آيند تا زماني كه تبديل به راه‌هاي عملي براي بهتر كردن امور مي‌شوند نياز به مراقبت ويژه دارند.
نگذاريد افكار از ذهن شما فرار كنند. آنها را فورا روي كاغذ آوريد و هر روز بر آن بيفزاييد. براي رسيدن به خوشبختي بايد درست تصميم گيري كنيد و يك راهكار اين است كه با افرادي كه منظم هستند و كارهاي خود را بر اساس يك برنامه منطقي انجام مي‌دهند بيشتر معاشرت كنيد.
به زودي سودي مضاعف نصيب شما خواهد شد. خانه دلتان را خانه تكاني كنيد و با تمام توان، شادي را فرياد بزنيد تا غم از كنارتان برخيزد.
او هنوز به فكر شماست، از اشتباهش بگذريد و با اوتماس بگيريد، چرا كه او روي تماس گرفتن ندارد.

بهمن
يك حادثه عاطفي داريد كه شما اصلا متوجه آن نبوده‌ايد، اينك ديگر آن فرصت به پايان رسيده و براي گذشته‌ها نمي‌توان كاري كرد. بهتر است خوشبختي را در آينده جستجو كنيد. نمي‌دانم اين چه احساسي است كه شما داريد، احساس مي‌كنيد كه حقوق واقعي شما را نمي‌پردازند. برخي از انسان‌ها در ارتباط با ديگران هميشه گوينده و حرف بزن هستند و حوصله گوش دادن به سخنان مقابل را ندارند. حاصل دسترنج شما به دست خواهد آمد. زندگي فقط خوردن و خوابيدن نيست. يك مسئله كوچك كم‌كم مي‌رود كه بزرگ شود و ممكن است روزي شما را غافلگير نمايد. به كم حرفي مردان در خانه پيله نكنيد. تقريبا اكثر آنان همين‌طورند. تلاش كنيد بين خواسته‌هاي خود و همسرتان نوعي توازن ايجاد كنيد.
يك خبر بسيار خوش اين كه ستاره بخت شما از پشت ابرهاي تيره بيرون خواهد آمد. او به شما قولي داده كه مدت‌هاست عمل نكرده، اما همين روزها به سراغ شما خواهد آمد.

اسفند
حوادث به سرعت از تو پيشي مي‌گيرند. اين مسئله شما را بر آن مي‌دارد كه به سرعت خود بيافزاييد، در غير اين‌صورت از كاروان زندگي عقب مي‌مانيد.بايد لباس رزم بپوشيد و خود را براي رفتن به جنگ مشكلات آماده كنيد، كمي سهل‌انگار هستيد، به خاطر حادثه خوشايندي كه اتفاق افتاد به شما تبريك مي‌گوييم. درهاي خانه خود را به روي دوستان و نزديكان باز كنيد و اجازه دهيد تا در اين شادي با شما شريك باشند. از تجربه‌هاي ديگران استفاده كنيد. احساس اندوه و بيماري شما را نااميد كرده است، در خانواده مشكلاتي وجود دارد كه نمي‌توان از آنها فرار كرد. ستاره بخت تو از پشت ابرهاي تيره بيرون خواهد آمد. فصل‌ها تكراري شده‌اند و فرصت‌ها از دست رفته و روزها، ماه‌ها و سال‌ها از كنار هم مي‌گذرند، بي‌‌آنكه خبري از تو داشته باشند. نگذاريد فرصت‌ها از دستتان پرواز كنند.چرا كه او مدت‌هاست به فكر شماست و سرانجام روزي خواهد آمد. روزي كه زندگي شما را از اين رو به آن رو مي‌كند و به نقاط مثبت زندگي‌تان اضافه مي‌كند.

 


 

 

 

جستجو
WWW Tafrihi

Copyright 2005 Tafrihi.com  All rights reserved