نگاه مردم به سريال هاي وقت افطار

آيا شما هم جزو کساني هستيد که افطار خود را با ديدن سريال هاي تلويزيوني پيوند مي زنيد؟

چند سالي است سريال هاي ماه رمضان هم جزو ثابت سفره افطار شده اند.
شايد اکنون فرصت آن باشد که کمي درباره مزه اين سريال ها صحبت کنيم. رويا مظفري ، طراح لباس و سردبير مجله دنياي زنان هر چند مشغله زيادي دارد اما پيگير سريال هاي ماه رمضان است.
او مي گويد: سريال صاحبدلان و زيرزمين را به صورت جدي پيگيري مي کنم.
صاحبدلان موضوعي نو را مطرح کرده و زيرزمين داستان مفرح و خوبي دارد. سريال بوي خوش زندگي را فقط 2 شب ديدم که برخلاف تبليغات وسيعي که براي آن صورت گرفته بود ، به نظرم کار خيلي ضعيفي آمد. آخرين گناه هم هر چند موضوع خوبي دارد اما در ساخت نتوانسته اين سوژه خوب را پرداخت کند. تلويزيون کوچک سوپرمارکت محله ما هميشه روشن است. 3 برادر اين سوپرمارکت را اداره مي کنند. مهدي کريمي برادر وسطي است و فروشنده اصلي به شمار مي آيد. او معمولا سريال هاي تلويزيوني را پيگيري مي کند. مثلا او و برادرهايش همه قسمتهاي سريال نرگس را ديده اند. وقتي از مهدي کريمي درباره سريال هاي امسال ماه رمضان مي پرسم ، مي گويد: سريال هاي اين ماه واقعا تاثيرگذار هستند. من 2 سال پيش سريال کمکم کن را ديدم. اين سريال چنان تاثيري روي من گذاشت که پس از آن هميشه قيمت اجناس را به مشتري ها کمتر گفته ام که مبادا مديون آنها شوم. راستش را بخواهيد روي حساب ، کتاب و ترازو حساس شده ام. مي ترسم خداي نکرده حق مردم را ناديده بگيرم.
مهرزاد دانش ، منتقد سينما و تلويزيون هم نظر مثبتي درباره سريال هاي ماه رمضان دارد. اين منتقد مي گويد: هدف تلويزيون از توليد سريال هاي مناسبتي تعميق ايمان و افزايش آگاهي مردم است که به عقيده من تلويزيون به اين اهداف رسيده است.
و اکنون يک پرسش آيا تلويزيون با پخش 4 سريال در ماه رمضان به جز پر کردن اوقات مخاطبان ، چه تاثيرات ديگري داشته است؟ مظفري مي گويد: تلويزيون در اين ماه واقعا تبديل به جعبه جادو شده است ، همه را پاي خود مي نشاند و فرصت نمي دهد مردم به کار ديگري برسند. وي مي افزايد: صله رحم در ماه رمضان جزو دستورات ديني است اما پخش اين سريال ها باعث شده مردم خانه نشين شوند و اگر مثلا به افطاري هم بروند، حواسشان فقط به سريال ها باشد. اي کاش رسانه ملي در کنار پخش سريال به مخاطبان آموزش دهد که از ميان برنامه ها انتخاب کنند و خود را مقيد نکنند که حتما همه را تماشا کنند. کاسب محله اما امسال در ماه رمضان ، سريال جذابي پيدا نکرده است.
او مي گويد: سريال زيرزمين چندان جالب نيست ، مثل همه سريال هاي ديگر است.
راستش را بخواهيد از سريال آخرين گناه هم چيز درستي دستگيرم نشد و سريال صاحبدلان هم خيلي سنگين است و بايد شش دانگ حواست به آن باشد تا بفهمي چه مي گويد. مهرزاد دانش در ارزيابي خود از سريال ها مي گويد: تنوع موضوعات در شبکه هاي مختلف خوب است. هم عموم مخاطبان را در نظر گرفته است و هم مخاطباني که از سواد بيشتري برخوردار هستند. وي در ادامه مي افزايد: سريال هاي مناسبتي معمولا با شتاب توليد مي شوند. بنابراين نبايد از آنها انتظار زيادي داشت. فقط بايد به اين نکته توجه کرد که آنها در يک مقطع خاص از زمان ، خوب عمل مي کنند. پخش سريال هاي ماه رمضان تا عيد فطر ادامه دارد. سرنوشت آدمهاي سريال هاي مختلف آنقدر جذاب است که همه منتظر مي نشينند و به جعبه جادو چشم مي دوزند تا پايان قصه را ببينند. سال آينده باز هم رمضان مي آيد. به عقيده شما رسانه ملي سال آينده را چگونه بايد برنامه ريزي کند؟.

 


 

 

 

جستجو
WWW Tafrihi

Copyright 2005 Tafrihi.com  All rights reserved
 
 

ارسال اين صفحه براي دوستانتان

مشخصات شما :
اسم شما: *

ايميل شما: *

مشخصات دوستان شما :
ايميل دوستان شما: *

ايميل دوستان شما 2:

ايميل دوستان شما 3:

 پيغام: (optional)

Created by Tafrihi