پرتی زینتاپرتی زینتا متولد 31 جون سال 1979 دربمبی میباشد

او از کودکی همواره بازی در سينما را در روياهای خود در سر داشت او در همان سنين نوجوانی و جوانی چندين بار در گزينش بازيگری شرکت کرد اما متاسفانه هر بار به دليلی موفق به انتخاب نشد.
اوبه خاطر جذابیت وفیزیک بدنی مناسبش ظرف مدت کوتاهی جز مانکن های موفق شدوبهترین این شغل شد.به ناگهان شانس به اون روی آورد وبازی درفیلم دیل سه (ازاعماق دل) به عنوان نقش مکمل به وی پیشنهاد شد.وی که منتظر همچین موقعیتی بودفرصت را غینیمت شمردتا با استفاده ازحضورشاهرخ خان دراین فیلم خودرا به عنوان چهره جدید به سینمای هند معرفی کند.او با ارائه بازی زیبا دراین فیلم بسیا رمورد توجه قرار گرفت وبعد ازآن سیل پیشنهادات به سوی او سرازیرشد.
ازآن به بعد اوهمواره بازی های بسیار زیبا وتماشاگرپسند ارائه میدهدواکثرفیلم های وی با فروش خوبی روبه رومیشوند.وی همینک بعد ازرانی مکرجی پرطرفدارترین بازیگربالیوود به شمارمیرود.وامسال کاندید دریافت فیلم فیربه خاطرفیلم پرفروش سلام نامسته شده است .
فیلم های پرفروش وی دراین چندسال اخیر:چوری چوری چوبکه چوبکه (دزدکی یواشکی)وهردیل جوپیارکارگا (هردلی که عاشق میشود)درکنارسلمان خان.دل چلته هه درکنارعامرخان.کل هوناهو (شاید فردایی نباشد)وویروزارادرکنارشاهرؠ ? خان .گویی مل گایا(دل کسی را میخواهد)درکنارهرتیک روشن .سلام نامسته درکنارسیف علی خان اشاره کرد.
وی ازمعدود زنانی هست که افتخاربازی درکنارمربع قدرت چندسال اخیرسینمای هند یعنی سلمان خان ،عامرخان،شاهرخ خان،هرتیک روشن (افتخاری که تمام بازیگران زن دراین سال های اخیرآرزوی آن رادارندداشته است .
هنرپیشه های مورد علاقه وی سلمان خان وآکشای کومارهستن (درفیلم هنوز اکران نشده جان من درکنارهردوی آنان قرار گرفته است )دوست صمیمی وی رانی مکرجی است .ولبخند وی مشهور است زیرا درحین خندیدن لپهای وی چال می افتد.

 


 

 

 

جستجو
WWW Tafrihi

Copyright 2005 Tafrihi.com  All rights reserved