رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

By registering with this blog you are also agreeing to receive email notifications for new posts but you can unsubscribe at anytime.


رمز عبور به ایمیل شما ارسال خواهد شد.


کانال رسمی سایت تفریحی

دکه سایت


نظر سنجی

نظرسنجی

به نظر شما کدام سریال امسال ماه رمضان بهتر است؟

Loading ... Loading ...

کلیپ روز
logo-samandehi

تصاویری از فرش قرمز اختصاصی برای بازیگران دیر رسیده در جشنواره فجر

عکس از جشن تولد ۳۸ سالگی آزاده صمدی

مصاحبه از زندگی شخصی امیرحسین مدرس و همسر دومش

عکس همسر آزاده نامداری و دخترش گندم

عکس جدید مهناز افشار و دخترش لینانا

نامه عسل پورحیدری در شبکه اجتماعی پس از خاکسپاری پدر

عکسی جالب از تینا آخوندتبار با دستکش بوکس در حال ورزش

تصاویر تبلیغاتی الیکا عبدالرزاقی و همسرش امین زندگانی

رتبه بدهید:

سوالات ازمون استخدامی آموزش و پرورش تیرماه ۱۳۹۰

سوالات ازمون استخدامی آموزش و پرورش  تیرماه ۱۳۹۰


برخی از سوالات همراه با جواب در ادامه مطلب میباشد البته همه جواب ها درست نیست و کلید اصلی نمیباشد شما هم اگر نظری وجواب درست به نظرتان می آید اعلام کنید


پیامبر اکرم هفت سال اول و دوم و سوم زندگی آدمی را به ترتیب چه نامیدند؟
      1. اطاعت، وزارت، سیادت
      2.وزارت، سیادت، اظاعت
      3.سیادت، اطاعت، وزارت
      4.اطاعت، سیادت، وزارت
      شناخت متربی از ……… تربیت است.
      1.فروغ
      2.مقدمات
      3.اصول
      4.لوازم

پیامبر اکرم هفت سال اول و دوم و سوم زندگی آدمی را به ترتیب چه نامیدند؟


      1. اطاعت، وزارت، سیادت


      2.وزارت، سیادت، اظاعت


      3.سیادت، اطاعت، وزارت


      4.اطاعت، سیادت، وزارت
      شناخت متربی از ……… تربیت است.


      1.فروغ


      2.مقدمات


      3.اصول


      4.لوازم


      کدام یک از عناصر زیر نقش الگویی بیشتری در نعلیم و تربیت دانش آموز دارد؟


      1.همکلاسی


      2.معلم


      3.مدیر مدرسه


      4.محیط مدرسه


      در مورد ‍” انجام اعمال عبادی فرزندان مثل نماز خواندن و روزه گرفتن” تکلیف 


      پدر و مادر چیست؟


      1.باید تا رسیدن به سن تکلیف شرعی صبر کنند


      2. به تدریج کودک را به روزه گرفتن و نماز خواندن عادت دهند


      3.باید فرزندان را تا قبل از شروع سن شرعی آزاد بگذارند


      4. بر اساس نمونه ها و الگوهای اجتماعی مورد نظر عمل کنند 


      ترجه آیه مبارکه از سوره فصلت ” نیکی با بدی برابر نیست، بدی را با نیکی پاسخ 


      ده” بیانگر کدام روش تربیتی است؟


      1.موعظه


      2.محبت


      3.سعه صدر


      4.تکریم شخصیت


      کدام یک از گزینه های زیر مهم ترین عامل ایجاد شخصیت مطلوب در کودکان به شمار 


      می رود؟


      1.احترام به کودکان


      2.نظارت بر بازی های کودکان


      3.آموزش سلام کردن به کودکان


      4.تشویق کودک به ابراز محبت


      مهم ترین عوامل موثر در تربیت انسان از نظر اسلام کدامند؟


      1.وراثت، محیط، اراده و ماورای طبیعت


      2.وراثت، طبیعتو تربیت


      3.محیط، اراده، خانواده و آموزش


      4.وراثت، تربیت و آموزش


      میل به استقلال طلبی انسان از چه زمانی آغاز می شود؟


      1.کودکی


      2.نوجوانی


      3.جوانی       غلط


      4.میانسالی


      از مهمترین نیازهای اساسی و طبیعی بالاخص کودکان، ………….. است.


      1.نیاز به دوست


      2. نیاز به محبت


      3.آرامش جسمانی


      4.سلامت روحی


      تنبیه بدنی در تربیت، …………… است.


      1.سازنده


      2.بسیار موثر


      3.گاهی ضروری


      4.عامل بازدارنده


      رسیدن انسان به اوج کمال و عبد خدا شدن از اهداف …………… تعلیم و 


      تربیت اسلامی است.


      1.کلی


      2.رفتاری


      3.غایی


      4.واسطه ای


      از ویژگی دوستی جونان، ……….. است.


      1.اعتدال در ابراز محبت به دوست


      2.بررسی عقلی در انتخاب دوست


      3.تعصب و پافشاری در رفاقت


      4.جلب منافع زندگی از دوست


      از مزایای روش تکریم شخصیت، ……….. است.


      1.عبرت آموزی


      2.ترغیب به عمل نیک


      3.ارضای حب ذات


      4.تسکین هواهای نفسانی


      جامعیت و شمول در روش تربیتی اسلام یعنی ………………..


      1.اشتمال بر علم و عقل و تجربه


      2.رسیدگی همه جانبه به سرشت بشر


      3.تزکیه و اصلاح خویش


      4.جهانی و جاودانی بودن


         73) سوارشدن برجارو به عنوان اسب جز’ کدام یک از بازی های کودکان است؟      1)تمرینی 2)رمزی 3)قاعدهدار ۴) اکتشافی      74)به نظر نژاندیک ،یادگیری از طریق ……….صورت میگیرد

      1(مشاهده 2(کوشش وخطا۳(بینش ۴)تقویت      75) تقویت در کدامیک از مراحل یادگیری مشاهده ای صورت می گیرد؟

      1)انگیزشی 2)به یاد سپاری ۳)توجه ۴) تولید      76)شیو تجزیه و تحلیل مشکلات منابع و امکانات موجود و یافتن راه حل آن مشخص 

      کننده چه رویکردی از تفکر انشانی می باشد؟

      1)مهندسی سیستم 2)ساخت گرایی ۳)آموزش برنامه ای 4 )طراحی آموزشی      77)توانایی نوشین یک برنامه رایانه ایی جز کدام سواد رایانه ای می باشد؟

      1)مفهومی ۲)کاربردی 3)جامع 4)دانشی      78)مبالغه و شوخ طبعی ویژگی………است؟

      1)کاریکاتور۲)چارت ۴)پوستر ۴)مجله      79)برای نشان دادن حرکت اشیا و پدیده ها بهترین رسانه کدام است؟

      1)چارت 2)فیلم 3)تصویر ۴)اسلاید      80)ساده ترین نوع نمودار از نظر تهیه و خواندن کدام است؟

      1)ستونی 2)دایره ای ۳)خطی ۴(کلوچه ای      81)بازخورد سریع به فراگیران از ویژگی های کدامیک از تابلوهای آموزشی است؟

      1)اعلانات 2)الکتریکی 3)مغناطیسی ۴)ماژیکی      82)در رابظه با کاربرد حواس در یادگیری کدامیک از عبارت های زیردرست است؟

      1)سهم حس چشایی از شنوایی بیشتر است

      2)حس لامسه بیشترین سهم را داراست

      3)سهم حس شنوایی کمتر از حس لامسه است

      4)سهم حس بینایی از مجموعه حواس دیگراست      83(در استفاده آموزشی از رسانه ی فیلم و ویدیوکدام گزینه اصلی ترین محدودیت 

      آن می باشد؟

      1(تعبیرغلط بواسطه ی برداشت های متفاوت

      2(مشاهده سالم وبیخطر

      3(یادگیری مهارت ها ۴(یادگیری عاطفی      84(اصطلاح تئاتر ذهن در مورد کدام گزینه ها صحیح می بادش؟

      1(رسانه های دیداری(سینما)۲(رسانه های شنیداری(رادیو)۳)رسانه های 

      نوشتاری(کتاب)۴)بازی های رایانه ای      85(از کدامیک از گزینه های زیر برای ارائه اطلاعاتی که دارای مراحل متوالی و 

      سلسله مراتب هستند استفاده می شود؟

      1)چارت نواری وچارت برگردان 2)چارت جویباریوچارت درختی

      3(چارت جریانی(چارت سازمانی)۴)چارت جدول بندی

      86(اجرای موقعیت های آموزشی که بدلیل هزینه خطرناک بودن و وقت محدودکلاس 

      غیرممکن است از اهداف کدام نوع برنامه های آموزشی رایانه ای است؟

      برنامه آزمونی

      2)برنامه مشکل گشایی

      3(بازی های آموزشی

      4)برنامه شبیه سازی      ۸۷)فرآیند نظام داری که معلمان درطراحی اجرا وارزشیابی آموزش ویادگیری 

      استفاده می کنندتا تنایج مطلوب یادگیری بدست آید چه نام دارد؟

      1)برنامه ریزی آموزشی 2)تکنولوژی آموزشی 3)طراحی آموشی 4)ارزشیابی آموزشی

       88)طرفداران کدان نظریه یاد گیری معتقدند”اهداف آموزشی باید با توافق دانش 

      آموزان وبراساس نیازهای آنها تعیین شوند وفعالیتهای آموزشی برگرفته از زندگی 

      باشد”

      1)ساخت گرایی

      2)رفتارگرایی

      3)شناخت گرایی

      4)ارتباط گرایی      89)برای آموزش کدام یک از موضوعات زیر می توان از تجربه مستقیم استفاده کرد؟

      1)منظومه شمسی

      2)پرورش گیاهان

      3)قاره ها

      4)کاردستگاه گردش خون      90)به کمک فراتاب ویدیویی تصویر کدامیم از موارد زیررا می توانید روی پرده 

      نمایش دهید؟

      1)اسلایدهای پاورپوینت

      2)طلق شفاف واشیا سه بعدی روشن

      3)فیلم استریپ

      4)اشیا سه بعدی تیره                   غلط      91)در کدامیک از طبقات حیطه ی شناختی ابتکار وخلاقیت فراگیران بروز می کند؟

      1)تجزیه وتحلیل

      2)فهم

      3)کاربرد

      4)ترکیب      92)کدام هدف زیر در حیطه عاطفی قراردارد؟

      1)محسبه مساحت مستطیل

      2)ترسیم نقشه ایران

      3)ذکر محاسن آب وهوای کوهستانی

      4)رعایت بهداشت شخصی      93)درکدام گزینه یک هدف کلی به درستی نوشته شده است؟

      1)آشنایی شاگردان با سنگ های رسوبی

      2)تدریس سنگهای رسوبی برای شاگردان

      3)سنگهای رسوبی چیستوچگونه تشکیل می شود

      4)شاگردان سنگهای رسوبی را توضیح دهند      94)معرفی غیرمستقیم موضوع درس از مهارتهای……………است.

      1)آماده سازری

      2)برقراری ارتباط

      3)ارائه درس جدید

      4)تمرکز بخشی      95)در کدام روش اساس یادگیری بر مشاهده ی اشیای واقعی یا ماکت استوار است؟

      1)آزمایشی

      گ۲)ایفای نقش

      3)نمایشی

      4)گردش علمی      96)مراحل حیطه ی روانی ـ حرکتی به ترتیب عبارتند از:………

      1)دقت،هماهنگی حرکات،اجرای مستقل،تقلی،عادی شدن

      2)تقلید اجرای مسقل،دقت،هماهنگی حرکات،عادی شدن

      3)دقت ،تقلید،اجرای مسقل،هماهنگی حرکات،عادی شدن

      4)تقلید،دقت،اجرای مسقل،هماهنگی حرکات،عادی شدن
     


خودمداری از ویژگی های رشدی کدام مرحله ی رشد شناختی است؟


      1.مرحله ی حسی حرکتی


      2.پیش عملیاتی


      3.عملیات عینی


      عملیات صوری


      کدام یک از برنامه های تقویتی زیر برای نگه داری رفتار، مناسب تر است؟


      1.فاصله ای متغیر


      2.نسبی متغیر


      3. پیوسته


      4.نسبی ثابت


      کدام جمله از دیدگاه پیاژه صحیح تر است؟


      1.تعادل یابی از طریق جذب صورت میگیرد.


      2.تعادل یابی به وسیله انطباق صورت می گیرد.


      3.سازگاری و سازمان جز کارکرد هستند.


      4.کارکرد یک متغیر است.


      کدام گزینه از سنگ بنای پایه ای در رشد شناختی به شمار می رود؟


      1.نگهداری ذهنی


      2.فهم و پایداری اشیا


      3.بازگشت پذیری در تفکر


      4.تقلید


      در نظریه رشد روانی اجتماعی اریکسون، مهم ترین مسئله ی دوره جوانی چیست؟


      1.بلوغ جنسی


      2.استقلال


      3.صمیمیت


      4.شکل گیری هویت


      کدام یک از دلایل زیر عامل حذف اطلاعات یا فراموشی از حافظه ی کوتاه مدت است؟


      1.واپس زنی


      2. جانشینی اطلاعات


      3.پراکندگی


      4.تداخل


      اطلاعات و آگاهی فرد درباره چگونگی یادگیری خودش به کدام مفهوم اشاره دارد؟


      1.فراشناخت


      2.هوش


      3.سبک یادگیری


      4.سبک تفکر


      دقیق ترین و معتبرترین نوع پژوهش در آموزش و یادگیری روش ……….. است.


      1.زمینه یابی


      2.آزمایش


      3.همبستگی


      4.اقدام پژوهی


      در سلسله مراتب نیازهای مازلو”محبت – عزت نفس – زیبایی شناختی” به ترتیب در 


      کدام دسته، طبقه بندی شده اند؟


      1.نیازهای کمبود، اساسی، رشد


      2.رشد، اساسی، اساسی


      3.کمبود، رشد، رشد


      4. رشد، رشد، کمبود
      کدام یک از ارقام زیر گنجایش حافظه ی کوتاه مدت را بهتر نشان می دهد؟


      1.سه ماده


      2.پنج ماده


      3.هفت ماده


      4.نه ماده
      مهم ترین ویژگی در آموزش گلاسی کدام است؟


      1.طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی ازسوی معلم


      2.انتقال دانش و مهارت از معلم به دانش آموزان


      3.انجام فعالیت های یادگیری از سوی دانش آموزان


      4.برقراری کنش متقابل میان معلم و دانش آموزان
      معلمی که به دانش آموزان می گوید” می توانید ورزش کنید اما بعد از این که 


      تکالیف ریاضی را انجام دادید.” از چه راهکاری استفاده می کند؟


      1.اصل پریماک


    2.تقویت ژتونی


      3.زنجیره سازی


      4.شکل دهی رفتار
      121. در هدیه های آسمانی وقتی کودکان را نسبت به توانایی هایی که در وجودشان 


      هست، کنجکاو کنیم در حقیقت به کدام مورد پرداخته ایم؟


      1.اخلاق


      2.خداشناسی


      3.نبوت


      4.معاد
      122.بیان کدام یک از صفات خدا در مباحث توحید دوره دبستان مناسب است؟


      1.انذار


      2.خداشناسی


      3.دانایی


      4.مهربانی و بخشندگی
      123. به کدام یک از اهداف زیر در تالیف کتب دینی جدید توجه بیشتری شده است؟


      1.آموزش احکام


      2. افزایش دانش دینی


      3.تقویت جنبه های عاطفی، نگرشی و عقیدتی


      4.تقویت مهارت های مربوط به اعمال دینی
      124. برای تدریس مفهوم اصلی یک عدد کدام یک از مفاهیم زیر کاربرد بیشتری در 


      دوره ابتدایی دارد؟


      1.تناظر یک به یک


      2.زیر مجموعه بودن


      3.تساوی دو مجموعه


      4.اجتماع دو مجموعه
      125. ضرب های اساسی ضرب هایی هستند که:


      1.هر دو جمله ضرب یک رقمی باشند.


      2.حاصل ضرب یک رقمی باشد.


      3.حداقل یکی از جملات یک رقمی باشد.


      4.گزینه های ۱ و ۲
      126. کدام یک از عبارات زیر برای تعریف خط و نقطه مناسب است؟


      1.از حرکت نقطه، خط به وجود می آید.


      2.محل برخورد دو خط، نقطه است.


      3.خط شکلی است که فقط طول دارد.


      4.خط و نقطه از مفاهیم تعریف نشده هستند.


      127. ذوزنقه متساوی الساقین چند محمر تقارن دارد؟


      1. یک


      2. دو


      3. سه


      4. چهار
      128. در جمله “من رفتم” به ترتیب چند صامت و مصوت وجود دارد؟


      1.شش و سه


      2. سه و شش


      3. پنج و چهار


      4. سه و نه
      129. صورت مجهول فعل ” می سازند” کدام گزینه است؟


      1. سازنده می شوند


      2.ساخته می شدند


      3. ساخته می شوند


      4. سازنده بشوند
      130. کدام گزینه ترکیب اضافی است؟


      1. آب آشامیدنی


      2. خانه ی ظلم


      3. انسان با ابهت


      4. کتاب اسمانی
      131. در کدام جمله فعل کمکی (معین) به کار رفته است؟


      1. من دوستی شما را درک می کنم.


      2. با علاقه بسیار به سوال مردم پاسخ می داد.


      3. طبیب نگاه معنا داری به او انداخت.


      4. آن روز هیچ کس سراغ کبریت های او را نگرفته بود.


  


۱۳۲٫ اگر شرایط محل زندگی باکتری ها مناسب باشد، در رشد و تقسیم سلول ها، پس 


      از یک ساعت، از چهار باکتری، چند باکتری تولید می شود؟


      1. 8


      2. 16


      3. 24


      4. 32
      133. در کتاب علوم تجربی اول ابتدایی، هدف اصلی، آموزش موضوع ” ما و اطراف 


      ما” تقویت کدام مهارت فرایندی است؟


      1. استنباط


      2. فرضیه سازی


      3. مشاهده


      4. نتیجه گیری
      134. کدام یک از تغییرات زیر به ترتیب شیمیایی و فیزیکی می باشد؟


      1. خرد شدن سنگ ها – ترکیب جوش شیرین و سرکه


      2. فاسد شدن گوشت – سوختن گوگرد


      3. مخلوط براده آهن و گوگرد – هضم غذا


      4. قرمز شدن برخی از خاک ها – رنده کردن چوب
      135. با افزایش کدام گزینه، نیروی کمتری برای جابجا نمودن جسم لازم است؟


      1. طول سطح شیب دار


      2. طول تکیه گاه


      3. فاصله تکیه گاه تا سطح شیب دار


      4. فاصله جسم از تکیه گاه
      136. در خصوص سفر خانواده هاشمی، کدام مورد بیانگر کسب مهارت های جغرافیایی 


      می باشد.


      1. از مسیر سفر آگاهی داشته باشد.


      2. با آداب و رسوم شهرها در مسیر سفر آشنا باشند.


      3. در روی نقشه شهرهای مسیر سفر را علامت گذاری کند.


      4. نوع آب و هوای شهرهای مسیر سفر را بداند.
      137. امروز در شمال رود ارس، چه کشورهایی قرار دارد؟


      1. گرجستان، ازبکستان و ترکیه


      2. ارمنستان و ترکمنستان و ازبکستان


      3. ارمنستان و گرجستان و آذربایجان


      4. ترکمنستان و ترکیه و آذربایجان


      138. هدف کلی از درس های مدنی کدام است؟


      1. ارتقا شخصیت فردی دانش آموزان


      2. ارتقا کیفیت زندگی اجتماعی 


      3. پذیرش نقش های گوناگون اجتماعی


      4. شناخت جامعه و قوانین و روابط حاکم بر آن و نهاد های مختلف
      139. در تدریس بخش تاریخ، کدامیک از روش های فعال، تاثیر ویژه ای بر تحرک و 


      نشاط کلاس درس دارد؟


      1. ایفای نقش


      2. پرسش و پاسخ


      3. بحث گروهی


      4. نمایش فیلم
      140. در رابطه با ویژگی “فیزیکی” کتاب درسی کدام مورد صحیح است؟


      1. آرایش محتوا


      2. تصاویر و صفحه آرایی


      3. تناسب حجم با ساعات تدریس


      4. نوع کاغذ


۱٫ . های ضمیر هنگام وقف به چه صورت خوانده می شود:ج) گزینه ۱: ساکن می شود.


۲٫ کدام یک در تعریف حروف مقطعه صحیح است؟


ج) گزینه ۳: در ابتدای آیات آمده و با نام خود خوانده می شوند.


۳٫ تلاوت کدام سوره برابر با تلاوت یک سوم قرآن است؟ ج)اخلاص


۴٫در کدام گزینه تمامی حروف شمسی است؟ج)گزینه ۳: ت، س، ل،


۵٫ لایحه کاپیتولاسیون در زمان چه شخصی به تصویب رسید؟ج) حسن علی منصور


۶٫ کتاب خارج فقه امام خمینی چه نام دارد؟ج) تحریرالوسیله


۷٫ موسس حوزه علمیه قم چه شخصی است؟ج) آیت الله حائری


۸٫ . قرآن صاعد نام کدام یک از کتب زیر است؟ج) صحیفه سجادیه


۹٫ امام خمینی کدام کتاب را زبور آل محمد نامیدند؟ج) صحیفه سجادیه


۱۰٫بر اساس سخنان امام عامل پیروزی انقلاب کدام مورد است؟ج) پیروی از خدا و وحدت کلمه


۱۱٫ پدیده ای که با تحولات رو بنایی و سطحی و با حفظ نظام موجود اتفاق می افتد چه نام دارد؟ج) رفرم


۱۲٫ دلایل شکست انقلاب مشروطه کدام مورد است؟ج) دخالت بیگانگان، کناره گیری روحانیت، نفوذ روشنفکران غربگرا


۱۳٫ از نظر امام خمینی مهم ترین رکن در حفظ کشور کدام گزینه است؟ج) ارتش مهم ترین رکن حفظ نظام است.


۱۴٫ امضای فرمان انقلاب مشروطه در زمان کدام شاه انجام گرفت؟ج) مظفرالدین شاه


۱۵٫ معنی جمله “چون شیخ از مجلس فارغ شد آن درویش پای افزار کرد و به جانب ماورالنهر شد.” کدام مورد است؟


ج) وقتی مجلس وعظ شیخ تمام شد، درویش کفش به پا کرد و به سمت ماورا النهر رفت. ص ۲۳۳ کتاب زبان و ادبیات فارسی حسن ذوالفقاری و عمرانی و کریمی


۱۶٫ در جمله زیر چند غلط املایی وجود دارد؟


مدت عمر عزیز منغضی شد. فرصت وقت شریف مغتنم نیامد.اکنون شب فراق در پیش است و روز طلاق در پی. نه بظاعت طاعتی در کف میبینم و نه توفیق عبادت در خود.ج)یک “منقضی”


۱۷٫ در کدام گزینه شاعر برف زیاد را نکوهش کرده است؟


ج) گزینه ۳: گرچه سپید کرد همه خان و مان ما – یا رب سیاه باد همه خان و مان برف!


۱۸٫ کدام گزینه قرابت معنایی بیشتری با متن زیر دارد؟


دی رفت و فردا همچنان موجود نیست. در میان این و آن فرصت شمار امروز را.


ج) گزینه ۱: دیروز گذشت و فردا هم هنوز نیامده، اما فرصت امروز را از دست نده و مغتنم شمار.


۱۹٫ کدام یک از کتاب های زیر دارای بیش از ۶۰هزار بیت و سه دوره اساطیری و پهلوانی و تاریخی است؟ج) گزینه ۲: شاهنامه


۲۰٫ با توجه به شعر زیر شاعر نمازش را چه موقع میخواند؟من نمازم را وقتی می خوانم


که اذانش را باد ، گفته باشد سر گلدسته سرو.


من نمازم را پی “تکبیره الاحرام” علف می خوانم،


پی “قد قامت” موج.


ج) وقتی همه ی هستی مشغول نیایش باشند / وقتی آفتاب هنوز طلوع نکرده باشد.


۲۱٫ دربیت زیر منظور از زلف زر تاب چیست؟


بگشود گره ز زلف زر تار


محبوبه نیلگون عماری


ج) خورشید


۲۲٫ اگر نویسنده با الهام از داستانی اثری تازه با محتوا و پیامی نو به کمک ذوق و هنر خود خلق کند چه عملی انجام داده است؟ج) باز آفرینی.


۲۳٫ در نمرات زیر رتبه نمرات تکراری کدام است؟ ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۰


ج) ۳٫۵


تصاویر جدید بنیامین بهادری در کنار زن سال هند

تصاویر و حواشی حضور سحر قریشی و بازیگران در جشن پیراهن استقلال

عکسی جدید از آنا نعمتی و برادرش در رستوران

تصاویر جدید از هدیه تهرانی و مهران مدیری در سری جدید «قلب یخی»

عکس هایی از عروسی گلزار و النازشاکردوست در یک فیلم عروسی

دو عکس متفاوت الناز شاکردوست با عروسک گوفی و در آمبولانس

تصاویر نرگس محمدی به همراه مادرش در کنسرت موسیقی

تصاویری از حضور هنرمندان در کنسرت بابک جهانبخش

تبلیغ فروشگاهی

مطالب مرتبط با این موضوع

اجباری اجباری، ایمیل شما هرگز منتشر نخواهد شد