رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

By registering with this blog you are also agreeing to receive email notifications for new posts but you can unsubscribe at anytime.


رمز عبور به ایمیل شما ارسال خواهد شد.


کانال رسمی سایت تفریحی

دکه سایت


نظر سنجی

نظرسنجی

به نظر شما کدام سریال امسال ماه رمضان بهتر است؟

Loading ... Loading ...

کلیپ روز
logo-samandehi

تصاویری از فرش قرمز اختصاصی برای بازیگران دیر رسیده در جشنواره فجر

عکس از جشن تولد ۳۸ سالگی آزاده صمدی

مصاحبه از زندگی شخصی امیرحسین مدرس و همسر دومش

عکس همسر آزاده نامداری و دخترش گندم

عکس جدید مهناز افشار و دخترش لینانا

نامه عسل پورحیدری در شبکه اجتماعی پس از خاکسپاری پدر

عکسی جالب از تینا آخوندتبار با دستکش بوکس در حال ورزش

تصاویر تبلیغاتی الیکا عبدالرزاقی و همسرش امین زندگانی

رتبه بدهید:

با متولد کدام ماه ازدواج کنید خوشبخت می شوید؟

طالع بینی ازدواج ها ماه ها با هم !!


پیوند زناشویی فروردین با سایر ماه ها
——————————-


فروردین با فروردین : ( خوب ) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر


فروردین با اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد


فروردین با خرداد : (بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش

طالع بینی ازدواج ها ماه ها با هم !!


پیوند زناشویی فروردین با سایر ماه ها
——————————-


فروردین با فروردین : ( خوب ) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر


فروردین با اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد


فروردین با خرداد : (بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش


فروردین با تیر : ( متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد


فروردین با مرداد : (خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد


فروردین با شهریور : ( بد ) یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب


فروردین با مهر : ( بسیار خوب ) افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد


فروردین با آبان : ( بد ) آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا


فروردین با آذر : ( عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است


فروردین با دی : (بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند مرموز و محافظه کار می باشند


فروردین با بهمن : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند


فروردین با اسفند : ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد


پیوند زناشویی اردیبهشت با سایر ماه ها
———————————————اردیبهشت با فروردین : (متوسط ) ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن استاردیبهشت با اردیبهشت : ( متوسط ) نسبتا خودرای و لجباز هستند ممکن است مشکل پیش بیایداردیبهشت با خرداد : ( متوسط ) تیزهوش کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستنداردیبهشت با تیر : ( بسیار خوب ) خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم و استواراردیبهشت با مرداد : ( بسیار خوب ) عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامشاردیبهشت با شهریور : ( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکلاردیبهشت با مهر : ( متوسط ) اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادتاردیبهشت با آبان : ( خوب ) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاراردیبهشت با آذر : ( متوسط ) جسور بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهماردیبهشت با دی : ( بسیار خوب ) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجااردیبهشت با بهمن : ( بد ) کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگراردیبهشت با اسفند : ( خوب ) اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارندپیوند زناشویی خرداد با سایر ماه ها
—————————————خرداد با فروردین : ( بد ) افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهمخرداد با اردیبهشت : ( متوسط ) تیزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نیستندخرداد با خرداد : ( خوب ) مشورت پذیر با استدلال توانا در برطرف کردن مشکلاتخرداد با تیر : ( متوسط ) با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می توانند باعث ایجاد مشکلات شوندخرداد با مرداد : ( بسیار خوب ) زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوانخرداد با شهریور : ( متوسط ) چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود نداردخرداد با مهر : ( بسیار خوب ) خونسرد با سلیقه هنر دوست و بسیار با نشاط می باشندخرداد با آبان : ( متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر راتحمل کنندخرداد با آذر : ( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترکخرداد با دی : ( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارندخرداد با بهمن : ( بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگرخرداد با اسفند : ( بد ) خیالباف رویا پرداز مرموز عدم تفاهم با همدیگرپیوند زناشویی تیر با سایر ماه ها
————————————–تیر با فروردین : (متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود داردتیر با اردیبهشت : ( بسیار خوب ) نقطه اشتراک فراوانی با یکدیگر دارندتیر با خرداد : ( متوسط ) یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژیتیر با تیر : ( خوب ) علی رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می باشدتیر با مرداد : ( خوب ) خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفقتیر با شهریور:(بسیار خوب) یکی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگتیر با مهر : ( بسیار خوب ) هر دو مهربان انسان دوست و توانمندتیر با آبان : ( متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می باشندتیر با آذر : (بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانوادهتیر با دی : (خوب ) از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابراین پیوندی موفق میشودتیر با بهمن : ( متوسط ) ازدواج میتواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز داردتیر با اسفند : ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کاملپیوند زناشویی مرداد با سایر ماه ها
——————————————-مرداد با فروردین : ( خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود داردمرداد با اردیبهشت : ( بسیار خوب ) مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدارمرداد با خرداد : ( بسیار خوب ) اجتماعی خونگرم همراه با سازگاری مثبتمرداد با تیر : ( خوب ) اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند موقعیت همدیگر را درک می کنندمرداد با مرداد : ( خوب ) صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بودمرداد با شهریور : ( متوسط ) یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسندمرداد با مهر : ( خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستندمرداد با آبان : (متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگرانمرداد با آذر : ( متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلالمرداد با دی 🙁 متوسط ) به دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوندمرداد با بهمن : (خوب ) هر دو آرمانگرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بودمرداد با اسفند : ( خوب )با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگرپیوند زناشویی شهریور با سایر ماه ها
———————————————شهریور با فروردین : (بد ) یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلبشهریور با اردیبهشت : ( خوب ) صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی و نجابتشهریور با خرداد : (متوسط ) یکی عاطفی و عاشق پیشهدیگری با نظم و برنامه مشخصشهریور با تیر : ( بسیار خوب ) در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوانشهریور با مرداد : ( متوسط ) نسبتا لجباز و خودرای شاید با مشکل مواجه شوندشهریور با شهریور : ( بسیار خوب ) هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشندشهریور با مهر : ( خوب ) مشورت پذیر با منطق و در برطرف کردن مشکلات تواناشهریور با آبان : ( متوسط ) جسور و بی پروا . سرشار از انرژی و بلند پروازشهریور با آذر : ( بد ) تنوع طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستندشهریور با دی : ( خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبتشهریور با بهمن : ( متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشدشهریور با اسفند 🙁 خوب ) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شودپیوند زناشویی مهر با سایر ماه ها
—————————————-مهر با فروردین : (بسیار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مردمهر با اردیبهشت : ( خوب ) انسان هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارندمهر با خرداد : (بسیار خوب ) آدم هایی حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی با هم دارندمهر با تیر : ( بسیار خوب ) اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبامهر با مرداد : ( خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستندمهر با شهریور : ( خوب ) پیوندی موفق چون منصف عادل و با سلیقه می باشندمهر با مهر : ( خوب ) به دلیل اشتراکات زیادی که دارند می توانند موفق باشندمهر با آبان : ( متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می توانند موفق باشندمهر با آذر : ( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشندمهر با دی : ( متوسط ) نسبتا خودرای بلندپرواز . ممکن است با مشکل روبرو شوندمهر با بهمن : ( بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکشمهر با اسفند : (بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستندپیوند زناشویی آبان با سایر ماه ها
——————————————–آبان با فروردین : ( بد ) آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گراآبان با اردیبهشت : ( خوب ) آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاریآبان با خرداد : (متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنندآبان با تیر : (متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشندآبان با مرداد : ( متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگرانآبان با شهریور : ( متوسط ) جسور بی پروا سرشار از انرژی و بلند پروازآبان با مهر : ( متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما میتوانند موفق باشندآبان با آبان : ( بد ) مستعد به خشمگین شدن و از کوره در رفتن در نتیجه پیوندی همراه با مشکلاتآبان با آذر : ( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی داردآبان با دی : ( بد ) هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشندآبان با بهمن : ( بد ) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتریآبان با اسفند : (بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافیپیوند زناشویی آذر با سایر ماه ها
—————————————-آذر با فروردین : (عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان استآذر با اردیبهشت : (متوسط ) جسور بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهمآذر با خرداد: ( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترکآذر با تیر: ( بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانوادهآذر با مرداد : (متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلالآذر با شهریور: (بد ) تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستندآذر با مهر : ( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیر می باشدآذر با آبان : ( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی داردآذر با آذر: ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختیآذر با دی : ( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتن دار باشندآذر با بهمن : ( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستندآذر با اسفند : ( متوسط ) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشدپیوند زناشویی دی با سایر ماه ها
—————————————-دی با فروردین : (بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند. مرموز و محافظه کار می باشنددی با اردیبهشت : ( بسیار خوب) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجادی با خرداد : ( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارنددی با تیر : (خوب ) از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستنددی با مرداد : (متوسط ) به دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شونددی با شهریور : ( خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبتدی با مهر : ( متوسط ) نسبتا خودرای و بلند پرواز ممکن است با مشکل روبرو باشنددی با آبان : ( بد ) هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشنددی با آذر : ( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتندار باشنددی با دی : (متوسط ) خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آنها می شوددی با بهمن : ( متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدیدی با اسفند : ( متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشهپیوند زناشویی بهمن با سایر ماه ها
——————————————-بهمن با فروردین : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارندبهمن با اردیبهشت : ( بد ) کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یکدیگربهمن با خرداد : ( بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگربهمن با تیر : ( متوسط ) ازدواج می تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز داردبهمن با مرداد : ( خوب ) هردو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بودبهمن با شهریور : ( متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشدبهمن با مهر : ( بد ) پر جنب و جوش بیقرار تنوع طلب و سرکشبهمن با آبان : ( بد ) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتریبهمن با آذر : ( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستندبهمن با دی : (متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدیبهمن با بهمن : ( خوب ) پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلفبهمن با اسفند : (خوب) یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگرپیوند زناشویی اسفند با سایر ماه ها
——————————————-اسفند با فروردین : ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشداسفند با اردیبهشت : ( خوب ) اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارنداسفند با خرداد : (بد ) خیال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفاهم با همدیگراسفند با تیر : ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کاملاسفند با مرداد : (خوب ) هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگراسفند با شهریور : ( خوب ) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی میشونداسفند با مهر : ( بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستنداسفند با آبان : ( بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد به نفس کافیاسفند با آذر : ( متوسط) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشداسفند با دی : ( متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشهاسفند با بهمن : ( خوب ) یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگراسفند با اسفند : ( بد ) به خاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن است مشکلاتی پیش بیاید
———————————-


منبع : مطلب ارسالی به پرشین وی


** این طالع بینی مانند سایر طالع بینی ها ، فقط جنبه سرگرمی دارد ***

تصاویر جدید بنیامین بهادری در کنار زن سال هند

تصاویر و حواشی حضور سحر قریشی و بازیگران در جشن پیراهن استقلال

عکسی جدید از آنا نعمتی و برادرش در رستوران

تصاویر جدید از هدیه تهرانی و مهران مدیری در سری جدید «قلب یخی»

عکس هایی از عروسی گلزار و النازشاکردوست در یک فیلم عروسی

دو عکس متفاوت الناز شاکردوست با عروسک گوفی و در آمبولانس

تصاویر نرگس محمدی به همراه مادرش در کنسرت موسیقی

تصاویری از حضور هنرمندان در کنسرت بابک جهانبخش

تبلیغ فروشگاهی

مطالب مرتبط با این موضوع

حمید روشنایی

ارسال در ۲۹ شهریور ۱۳۸۹

1

جالب بود

پاسخ به کامنت
اجباری اجباری، ایمیل شما هرگز منتشر نخواهد شد