رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

By registering with this blog you are also agreeing to receive email notifications for new posts but you can unsubscribe at anytime.


رمز عبور به ایمیل شما ارسال خواهد شد.


کانال رسمی سایت تفریحی

دکه سایت


نظر سنجی

نظرسنجی

به نظر شما کدام سریال امسال ماه رمضان بهتر است؟

Loading ... Loading ...

کلیپ روز
logo-samandehi

تصاویری از فرش قرمز اختصاصی برای بازیگران دیر رسیده در جشنواره فجر

عکس از جشن تولد ۳۸ سالگی آزاده صمدی

مصاحبه از زندگی شخصی امیرحسین مدرس و همسر دومش

عکس همسر آزاده نامداری و دخترش گندم

عکس جدید مهناز افشار و دخترش لینانا

نامه عسل پورحیدری در شبکه اجتماعی پس از خاکسپاری پدر

عکسی جالب از تینا آخوندتبار با دستکش بوکس در حال ورزش

تصاویر تبلیغاتی الیکا عبدالرزاقی و همسرش امین زندگانی

رتبه بدهید:

احکام مسائل متفرقه زناشویى و طلاق

مـساله ۶۷۷ – اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتى باشند که کسى در آن جا نباشد ودیگرى هم نمى تواند واردشود چنانچه بترسند که به حرام بیفتند باید از آن جا بیرون بروند.
مـساله ۶۷۸ – اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهرى بیرون نبرد و مرد هم قبول کند, نباید زن را از آن شهر بیرون ببرد.
مساله ۶۷۹ – اگر زنى از زنا آبستن شود, جایز نیست بچه اش را سقط کند.
مساله ۶۸۰ – اگر مرد نداند که زن در عده است و با او ازدواج کند, چنانچه زن هم نداند و بچه اى از آنان به دنیا آید, حلال زاده است و شرعا فرزند هر دو مى باشد ولى اگر زن مى دانسته که در عده اسـت شـرعـا بـچـه , فـرزنـد پدر است , و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به یکدیگر حرام مى باشند.
مـساله ۶۸۱ – اگر زن بگوید یائسه ام نباید حرف او را قبول کرد, ولى اگر بگوید شوهرندارم حرف او قبول مى شود.
مساله ۶۸۲ – اگر زنى که آزاد و مسلمان و عاقل است دخترى داشته باشد تا هفت سال دختر تمام نشده پدر نمى تواند او را از مادرش جدا کند.
مـسـاله ۶۸۳ – اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد, احتیاط آن است که زن مهر را نگیرد و شوهر هم با زن دیگر ازدواج نکند.

مـساله ۶۷۷ – اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتى باشند که کسى در آن جا نباشد ودیگرى هم نمى تواند واردشود چنانچه بترسند که به حرام بیفتند باید از آن جا بیرون بروند.


مـساله ۶۷۸ – اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهرى بیرون نبرد و مرد هم قبول کند, نباید زن را از آن شهر بیرون ببرد.


مساله ۶۷۹ – اگر زنى از زنا آبستن شود, جایز نیست بچه اش را سقط کند.


مساله ۶۸۰ – اگر مرد نداند که زن در عده است و با او ازدواج کند, چنانچه زن هم نداند و بچه اى از آنان به دنیا آید, حلال زاده است و شرعا فرزند هر دو مى باشد ولى اگر زن مى دانسته که در عده اسـت شـرعـا بـچـه , فـرزنـد پدر است , و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به یکدیگر حرام مى باشند.


مـساله ۶۸۱ – اگر زن بگوید یائسه ام نباید حرف او را قبول کرد, ولى اگر بگوید شوهرندارم حرف او قبول مى شود.


مساله ۶۸۲ – اگر زنى که آزاد و مسلمان و عاقل است دخترى داشته باشد تا هفت سال دختر تمام نشده پدر نمى تواند او را از مادرش جدا کند.


مـسـاله ۶۸۳ – اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد, احتیاط آن است که زن مهر را نگیرد و شوهر هم با زن دیگر ازدواج نکند.


مساله ۶۸۴ – هرگاه مرد در روزه ماه رمضان یا در حال حیض زن با او نزدیکى کندمعصیت کرده , ولى اگر بچه اى از آنان به دنیا آید حلال زاده است .


مـسـالـه ۶۸۵ – زنـى که یقین دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عده وفات که مقدارآن در احکام طلاق گفته خواهد شد, شوهر کند و شوهر اول از سفر برگردد باید از شوهردوم جدا شود و بـه شـوهـر اول حلال است ولى اگر شوهر دوم با او نزدیکى کرده باشد, زن باید عده نگهدارد و شوهر دوم باید مهر او را مطابق زنهایى که مثل او هستند بدهد ولى خرج عده ندارد.


س ۶۸۶ – اگـر مـردى بـا اشـتغال همسر خود راضى بوده و اجازه داد.سپس همه مراحل اشتغال سـپـرى شـد و بـعـد بگوید راضى نیستم , این حق را دارد؟ و یا وقتى اجازه داد باید پایبند به همه پیامدهاى آن باشد؟ و آیا بین کار موقت و همیشگى تفاوتى هست ؟ و آیا استخدام به وسیله اشخاص حقیقى و یا حقوقى خصوصا دولتى تفاوتى وجود دارد؟ و بین کارى که حق شوهر را از میان مى برد یا نه فرقى هست ؟ ج – منع زوج از اشتغال زوجه با فرض اجازه قبلى مانعى ندارد.ولکن اگر مستلزم خساراتى در این زمـینه است در صورتى که زوج متوجه بوده که منع بعدى مستلزم خسارت است , ضامن خسارت مى باشد, و او است که با اجازه قبلى خود چنین خساراتى را به زوجه وارد ساخته .۲۸/۱۰/ ۷۵


س ۶۸۷ – شرکت در جلسات درس دینى تا چه اندازه منوط به اجازه شوهرمى باشد؟ ج – بـراى بـیـرون رفـتن زن از خانه , اجازه شوهر لازم است .انجام کارهایى که مزاحم حق واجب شوهر باشد حرام مى باشد.


۲۸/۴/ ۶۸ س ۶۸۸ – آیا شوهر ضامن جهیزیه همسرش که در وقت عروسى , به خانه شوهرش مى آورد هست ؟ اگـر شـوهـر فوت کرد و جهیزیه همراه دیگر ماترکش در اختیار ورثه قرار گرفت آیا وراث ضمان دارند؟ در حین مطالبه اگر کل جهیزیه یا بعضى از آنهاوجود نداشت و ورثه هم اظهار بى اطلاعى نمودند ضمان برعهده چه کسى است ؟ ج – اگـر خـود زن جـهـیـزیـه را براى استفاده آورده و از بین رفته ضمان براى کسى نمى آورد و هرکسى که مالى در اختیارش با رضایت صاحبش باشد, ضامن نیست .


س ۶۸۹ – اگـر شـخـصـى مـلـکى را در پشت قباله عروس خود به عنوان مهریه انداخته ,و بعد از سالهاى متمادى که نزدیک فوت او مى شود, مى گوید: من از آن ملکى که درپشت قباله انداخته ام پشیمان هستم , آیا پشیمانى او سودى دارد یا خیر؟ ج – اگـر مـال را به عنوان هبه به پسر خود داده که مهریه زوجه اش قرار داده و تحویل داده باشد, حـق بـرگـشت ندارد لکن اگر به عروس خود بخشیده اگر از رحم نباشد تاوقتى که عین باقى است , حق برگشت دارد.


۲۴/۱۱/ ۷۴ س ۶۹۰ – در بعضى مناطق , براساس عرف محل , در حین عقد زوجه , قید مى گرددکه اجناسى به عـنـوان جـهـیزیه از سوى زوج تهیه و تحویل خانواده زوجه گردد و پس از تحویل , به عنوان مال پـدرى , صورت حساب و همراه زوجه به خانه شوهر فرستاده مى شود, بعدا در مالکیت آنها اختلاف مـى شـود, آیا اجناس قید شده , ملک زوجه مى باشد یا زوج ؟ با توجه به این که از نیت زوج در حین تهیه و تحویل اجناس اطلاعى نیست .


ج – در مـکـلـیـت زوج بـاقـى است , مگر عرف و متعارف محل بر هبه باشد که حکم هبه برآن بار مى شود.۲۱/۱/ ۷۵ س ۶۹۱ – فردى به خواستگارى دخترى رفته و حدود دو سال و نیم به عنوان نامزدى با خانواده اى رفت و آمد داشته


و در این مدت هدایایى از جمله : خوراکى ,پوشاکى و طلا به خانواده دختر آورده اسـت و بـراى مجلس خواستگارى مخارجى انجام داده است و خانواده دختر متقابلا در این مدت , مـخـارجـى را در موردمهمانى ها و پذیرایى از خانواده پسر و منسوبین او متحمل شده است , اگر اکنون پسر به خواستگارى دختر دیگرى رفته و از خانواده نامزد قبلى طلب مخارج وهدایاى خود را بـنـماید از نظر شرع مقدس اسلام چه حکمى داشته و از طرف دیگردر صورتى که پدر دختر مانع ازدواج دخترش با او شود, چه حکمى خواهد داشت ؟ ج – اگر خانواده زوجه ذى رحم نباشند و چیزى را هم خانواده دختر به جاى او به پسرنداده باشند و عـیـن هـدایـا باقى باشد و تصرف مغیر در آن صورت نگرفته , رجوع و پس گرفتن مانعى ندارد, چـون هبه زوج و زوجه در حکم هبه اجنبى است على الاقوى , لکن جلب رضایت , احوط و مطلوب است .


۲۲/۱۰/ ۷۵ س ۶۹۲ – کسى که همسرش از ارحامش است و چیزى به او بخشیده , آیا مى تواندآن را پس بگیرد؟ ج – خیر, هبه به ارحام را نمى شود پس گرفت , حتى اگر زن انسان باشد.


احکام طلاق مـساله ۶۹۳ – زن باید در وقت طلاق از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى یا در حـال نـفـاس یا حیض که پیش از این پاکى بوده با او نزدیکى نکرده باشد وتفصیل این دو شرط در مسائل آینده گفته مى شود.مساله ۶۹۴ – طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است : اول : آن که شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکى نکرده باشد.دوم : آبـسـتن باشد, و اگر معلوم نباشد که آبستن است و شوهر در حال حیض طلاقش بدهد, بعد بفهمد آبستن بوده , اشکال ندارد.سوم : مرد بواسطه غایب بودن نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد.مساله ۶۹۵ – اگر زن را از خون حیض پاک بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود که موقع طلاق در حـال حـیض بوده , طلاق او باطل است و اگر او را در حیض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاک بوده طلاق او صحیح است .مـسـالـه ۶۹۶ – اگر با عیالش که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکى کند وبخواهد طلاقش دهـد, بـایـد صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود, ولى زنى را که بالغه نشده , یا آبستن است , اگـر بـعـد از نزدیکى طلاق دهند, اشکال ندارد, همچنین است اگریائسه باشد یعنى اگر سیده است است بیشتر از شصت سال و اگر سیده نیست بیشتر ازپنجاه سال داشته باشد.


مـسـاله ۶۹۷ – زنى که صیغه شده , مثلا یک ماهه یا یک ساله او را عقد کرده اندطلاق ندارد, و رها شدن او به این است که مدتش تمام شود, یا مرد مدت را به او ببخشدبه این ترتیب که بگوید: مدت را به تو بخشیدم و شاهد گرفتن و پاک بودن زن از حیض لازم نیست .


س ۶۹۸ – مردى که زنش را بدون داشتن نیت طلاق به قصد این که زن بتواند ازمطلقه بودنش به لحاظ قانونى از مزایایى بهره مند بشود مثلا از طرف اداره اى زمینى را به او بدهند, طلاق بدهد, آیا چنین طلاقى شرعا صحیح مى باشد؟ ج – در طـلاق شـرط اسـت که طلاق دهنده قصد طلاق داشته باشد والا اگر بدون قصدجدى – مثلا به قصد شوخى و یا صورى – باشد طلاق واقع نمى شود.


۱۱/۳/ ۷۵ س ۶۹۹ – اگـر در شـهـرى عـادل پیدانشود و زوجین هم توافق بر طلاق نموده اند وچاره اى جز طلاق ندارند وظیفه چیست ؟ حـکـم طـلاقى که اهل سنت مى دهند به این نحو که مطلق به زوج به فارسى مى گوید تو زوجه خود را مطلقه سه طلاقى کردى زوج هم به فارسى مى گوید بلى چه صورتى دارد؟ ج – چون در طلاق حضور دو عادل شرط است علاوه بر شرایط دیگر, باید به شهرهاى دیگرى که در آن عـادل پـیـدا مـى شود مراجعه نماید.


و شیعه نمى تواند به طریق اهل سنت , طلاق بدهد.بلى , با طـلاقـى کـه آنـهـا بـه طـریق خود, زنهاى خود را طلاق مى دهند,ما با آن معامله طلاق صحیح مى کنیم .تبیان – صانعی آیت الله العظمی یوسف

تصاویر جدید بنیامین بهادری در کنار زن سال هند

تصاویر و حواشی حضور سحر قریشی و بازیگران در جشن پیراهن استقلال

عکسی جدید از آنا نعمتی و برادرش در رستوران

تصاویر جدید از هدیه تهرانی و مهران مدیری در سری جدید «قلب یخی»

عکس هایی از عروسی گلزار و النازشاکردوست در یک فیلم عروسی

دو عکس متفاوت الناز شاکردوست با عروسک گوفی و در آمبولانس

تصاویر نرگس محمدی به همراه مادرش در کنسرت موسیقی

تصاویری از حضور هنرمندان در کنسرت بابک جهانبخش

تبلیغ فروشگاهی

مطالب مرتبط با این موضوع

اجباری اجباری، ایمیل شما هرگز منتشر نخواهد شد